بازگشت به تورنتو

بعد از ده ماه بالاخره موفق شدیم برگردیم تورنتو و دو هفته‌ی اول را کامل در قرنطینه گذراندیم. همه‌چی خوب و روبراه است و این Quad را هم آرش درس‌هاشو از خونه می‌خونه تا ببینیم برای Quad بعدی که چهارمین است از زمان شروع کرونا و ماه آپریل شروع می‌شه می‌تونه حضوری کلاس‌ها رو شرکت کنه یا نه؟!


امیدوارم که کرونا زودتر باروبندیل‌ش را ببنده و بره تا زندگی‌ها دوباره به وضعیت نرمال برگرده.

/ 0 نظر / 69 بازدید