گزارش سفر دالتونها - قسمت آخر

سه شنبه صبح شیطونکها با عموامیر، خاله الهه و مامانی ثریا رفتند استخر و یکی دو ساعتی شنا کردند و حسابی توی آفتاب برشته شدند.

بعد عصری همگی با هم اول رفتیم مدینة الجمیرا و بعد مردف.

چهارشنبه صبح دالتونها رفتند ابن بطوطه و سه تائی تک تک موهای خاله الهه و عموامیر را سیخ سیخی کرده بودند.

بعدازظهر هم رفتیم دبی مال. من و عموامیر دالتونها را بردیم سینما.

مامانی و خاله الهه تو دبی مال گشتند. فیلم Despicable Me را رفتیم. من و آرش با اینکه برای بار دوم بود که میدیدیم ولی بازهم به اندازه دفعه اول لذت بردیم. خدا را شکر پارسا و پویا هم خیلی خوششان آمد.

بعد رفتیم به مامانی اینا، باباجلال و خاله شهزاد اینا ملحق شدیم. آرش که از صبح منتظر شارین عسلی بود و کلی ذوق زده شد.

شام هم مهمان خاله شهزاد اینا RainForest Cafe همان کافه جنگلی ِ زیبا دعوت شدیم که واقعاً خوش گذشت. آرش و پارسا که یکسره مشغول عکاسی از حیوانات آنجا بودند.

و

خاله شهزاد عزیز دستتون واقعاً درد نکنه. طبق معمول ما را شرمنده کردین.

پنجشنبه هم بعدازظهر رفتیم Emirates Mall تا خرید آخر را مامان اینا انجام بدهند. خاله شهزاد اینا را هم دیدیم. حدود 12 آمدیم خانه. چمدانها را مرتب کردیم و خوابیدیم.

امروز جمعه هم روز آخر سفر دالتونهاست و ساعت 4 پرواز برگشتشون است. جاشون اینجا خیلی خالی خواهد بود و دلمون هنوز نرفته اند، حسابی گرفته است. دل شکسته

/ 0 نظر / 5 بازدید