باز كردن پيچ هاي كيف بابا جلال با پيچ گوشتي توسط مهندس آرش

ديشب ما منزل خاله نازي مانديم. بعد از شام مهندس ساعت ۱۰ لباس خوابش را پوشيد كه مثل هر شب يواش يواش بخوابه ولي تا ساعت ۱۲:۳۰ بازي بازي و ذوق و شوق از اينكه آنجا مانديم و مهندسي نگذاشت كه نه خودش بخوابه٬ نه خاله نازي٬ نه من بيچاره! 

آخراش ديگه چشمهام را به زحمت نگه داشته بودم. آخر هم نفهميدم كي خوابش برد. 28.gif فكر كنم من زودتر خوابم برد البته تا ۱۲:۳۰ را كه يادم است. 04.gif 

مهندسي روي كيف بابا جلال!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید