آرش عاشق می‌شود!!!!

Arashi

آرش بلا امروز از مهد که برگشته میگه: مامان بریم کودفورت (منظورش همان فود کورت) KFC بخوریم. نیشخند

عسلی

و امّـــــــــــــــــــــا نکته جالب ماجرا آرش عاشق میشود!

توی سرویسمون یک دختر خانم خوشگلی است به نام سپیده که توی دانشگاه ما زبان میخونه و مسیرش با ما یکی است. آرش چشمش بدجوری سپیده را گرفته. وقتی سوار میشیم اگه 20 نفر هم سوار باشند و سپیده نباشه میگه: مامان پس چرا هیچ کس نیامده؟!!!!!!!!!!!!!!!! زبان یا اینکه پس همه کجا هستند؟!! متفکر

موقع پیاده شدن هم اگه سپیده از در جلو پیاده شه، ما هم اجباراً باید از در جلو پیاده بشیم. اگه از خاکی بیاد وارد دانشگاه بشه، ما هم همین کار را باید بکنیم. خلاصه بساطی داریم از دست این وروجک شیطون.

/ 0 نظر / 5 بازدید