جشن تولد دانا

دیروز آرش تولد دوستش دانا در Fun City ِ مرکز Times Square دعوت بود. از مهد که آمد دانشگاه یک ساعتی خوابید بعد دوتائی رفتیم کادوی دانا را گرفتیم و رفتیم جشن تولد.

از لحظه اول کان را پیدا کرد و دوتائی مشغول بازی، شادی و تفریح شدند و حسابی از جشن تولد دانا لذت بردند.ماچ

و

و

و

این فیلم هم مربوط به جشن فارغ التحصیلی آرش 13 خرداد است.

/ 0 نظر / 7 بازدید