دو راهـــی

از آنجایی‌که مربی مدرسه‌ی آرش قبول نکرده مسابقات مدرسه را شرکت نکنه، به نظر می‌رسه که ما باید شنبه صبح راهی ابوظبی بشیم و بعد از مسابقات مدرسه سریع برگردیم دبی و باشگاه حمدان تا آرش به مسابقات نوبت بعدازظهر برسه. اینطوری فقط دو تا مسابقه 50 متر کرال پشت و 100 متر کرال سینه را از دست میده و یقیناً برای مسابقات بعدازظهر حسابی خسته خواهد بود!! البته باید با سارا و مت صحبت کنیم تا ببینم قبول می‌کنند یا نه؟! خلاصه که بد شرایطی گیر کردیم. 

/ 0 نظر / 8 بازدید