مسابقات شنای بین تیمی Oaks - دور دوم

دور دوم مسابقات قهرمانی تیم شنای Oaks روز جمعه برگزار شد.


آرش در این دور 6 مسابقه داشت و با توجه به اینکه نیاز به ثبت یک سری رکوردها به صورت رسمی بود، فقط برای ثبت رکوردهاش مسابقاتی را انتخاب کردیم که زیاد مورد علاقه‌ش نبود مثل قورباغه‌ها.


50 متر کرال پشت - رکورد ورودی 37.88 ثانیه - رکورد ثبت شده: 36.20 - بهبود رکورد: 1.68 ثانیه - نفر اول

100 متر قورباغه - رکورد ورودی 1.41.47- رکورد ثبت شده: 1.35.94 - بهبود رکورد: 5.53 ثانیه - نفر سوم

50 متر قورباغه - رکورد ورودی 46.48 ثانیه - رکورد ثبت شده: 44.70 - بهبود رکورد: 1.78 ثانیه - نفر دوم

100 متر کرال پشت - رکورد ورودی 1.22.50 - رکورد ثبت شده: 1.21.03 - بهبود رکورد: 1.47 ثانیه - نفر دوم

50 متر پروانه - رکورد ورودی 32.50 ثانیه - رکورد ثبت شده: 33.27 ثانیه - افزایش رکورد: 0.77 ثانیه - نفر اول

400 متر کرال سینه - رکورد ورودی نداشت - رکورد ثبت شده: 5.23.44 - نفر سوم


50 متر پروانه تنها مسابقه‌ای بود که رکوردش کمی اضافه شد اونم چون رکورد ورودی مربوط به استخر 50 متری بود نه استخر 25 متری. سری قبلی در دور اول همین مسابقات 33.74 ثانیه بود رکوردش. در بقیه مسابقات رکورد قبلی خودش را شکست.


در مجموع شش مسابقه بین شناگران 11-12 سال، دو تا مقام اول، دو تا مقام دوم و دو تا مقام سوم کسب کرد. در مجموع دو دوره نیز شناگر سوم است بین کل شناگران این رده‌ی سنی. دانیل نفر اول و اسنلی نفر دوم است.

/ 0 نظر / 366 بازدید