شمارش معکوس

 شمارش معکوس تولد عروسکم شروع شده و برای امسال هنوز برنامه خاصی نداریم. متفکر احتمال زیاد 5شنبه یک جشن کوچولوی چهارنفری با ماهـا داریم و بعد که رفتیم ایران آنجا با پارسا و پویا براش تولد میگیریم.

دیروز شنا به خوبی انجام شد و از هفته دیگه جای استخر تغییر میکنه.  

/ 0 نظر / 7 بازدید