گزارش هفتگی

شنبه بعد از هتل آتلانتیس با خاله شهزاد، شارین عسلی و ماهــا رفتیم امارات مال. آرش بعد از ناهار رفت کلاس نقاشی.

ما همان دور و بر چرخیدیم تا آرش آمد. خاله شهزاد و شارین را برگرداندیم هتل. آرش بعدش بلافاصله از خستگی بیهوش شد. تمام مدتی که من داشتم خرید هفتگی میکردم، آرش تو چرخ خرید خوابیده بود.

دیگه رسیدیم خانه بیدار شد. کمی پیانو تمرین کرد، بعد بازی شام و دوباره خواب.

 

تا دوشنبه شب دوبار دیگه هم خاله شهزاد اینا را دیدیم. یکشنبه بعدازظهر با هم رفتیم سیتی سنتر و دوشنبه بعدازظهر هم رفتیم رستوران انار مدینه الجمیرا.

سه شنبه حدود ساعت 2 مرخصی گرفتم و رفتم دنبال آرش و با هم رفتیم شنا. کلاس شنا بد نبود. خودش خیلی لذت میبره ولی من از گرما هلاک میشم کنار استخر.

پ.ن.1: کلاس رقص مدرسه تمام شد و این هم مدرکش:

پ.ن.2: مدرسه آخر ماه ژوئن تمام میشه و ما می مونیم و یک وروجک خیلی خیلی شیطون و تازه گیها حرف گوش نکن. متفکر

/ 0 نظر / 5 بازدید