چهارمین و آخرین روز تعطیلات

و امّا چهارمین و آخرین روز تعطیلات هم گذشت.

دیشب موقع خواب دیدم آرش یک بوس فرستاد وقتی من هم بوسش کردم گفت: نه این بوس مال بابا جلال بود. الان بابا جلال هم یکی برای من فرستاد. امروز صبح که با باباجلال تلفنی صحبت میکردم گفت: آرش بوس من را دیشب فرستاد؟!! من: متفکر... تعجب

بابا جلال و آرش

متوجه شدم که این یک قرار پنهان بین پدر و پسر بوده و آرش مردانه به قولش عمل کرده. ابله

پ.ن.1: آرش این روزها به سادگی برای خودش سفارش میدهد.

دیروز KFC  : من بهش گفتم بگو: One corn Please

  • آرش: Do you have a corn? 
  • آقای کی اف سی: Corn?
  •  آرش: Ya و 5 درهم به آقاهه داد.
  •  آقای کی اف سی: Six Dirhams و آرش بلافاصله یک درهم دیگه از آن دستش به آقاهه داد.

امروز Baskin Robins:

  • آرش: One Chocolate
  • آقای بسکین رابینز: Cone or Cup
  • آرش: Cone بعد هم بلافاصله One big spoon please

پ.ن.2: از آرش میپرسم فلان ماشین چیه؟ یک نگاهی میکنه و بالافاصله مدل و نوعش را میگه بعد هم با لحن خیلی بانمکی میگه: چطور مگه؟!!!

پدر و پسر

پ.ن.3: دلمون برای باباجلال بسی تنگیده. ساکت

/ 0 نظر / 6 بازدید