گزارش سفر = قسمت اوّل

سلامی گرم از سرزمین مادریم قلب

دوشنبه تا ساعت 5 سرکار بودم، بعد بدو بدو شروع شد. اول رفتم دنبال مامان اینا. همه با هم رفتیم دبی مارینا مال.

موهای آرش را کوتاه کردیم و یک گشت زدیم.

از آنجا رفتیم مردف، بعد برگشتیم دانشگاه، بابا جلال را برداشتیم و از آنجا رفتیم Emirates Mall. دوستهای باباجلال هم آمدند. آخرین کارها را انجام دادیم و تا 12 آنجا بودیم.

باباجلال و آرش و عموفرهاد

بعد آمدیم خانه تا 3 مشغول بستن چمدانها شدیم. صبح 9 رفتیم فرودگاه.

آرش در فرودگاه

به محض اینکه سوار هواپیما شدیم، آرش خوابید خواب تا نزدیکیهای تهران.

توی فرودگاه هم دالتونها همدیگر را پیدا کردند و دیگه حسابی مشغول بازی و شیطنت شدند. عینک

و

تا گزارش بعدی خدانگهدار بای بای

/ 0 نظر / 6 بازدید