باغ پروانه‌ها

شنبه ظهر با آرش دوتایی رفتیم باغ پروانه‌ها. تعریفش را زیاد شنیده بودم و به نظرم واقعاً هم زیبا و دیدنی بود.

سه سالن جداگانه و سربسته داشت که تو هر قسمت پروانه‌ها آزادانه حرکت می‌کردند. آرش اول ازشون می‌ترسید و نگران بود که نیشش بزنند. ولی وقتی یک بار روی دستش نشست و دید چیزی نشد، دیگه ترسش ریخت.

دو سه ساعتی راحت آنجا چرخیدیم و پروانه‌بازی کردیم.

و

و

و

و

و

و

پ.ن: قرار بود آخر این هفته بریم تهران که بنا به دلایلی کنسل شد و حال‌مون حسابی گرفته شد. 

/ 0 نظر / 7 بازدید