شيطونك قشنگ من ديشب از بالاي حفاظ تختش با صورت محكم خورد زمين. 20.gif چشمتون روز بد نبيند چند دقيقه كه گذشت چشم راستش ورم كرد و كبود شد و تقريباً بسته شد.

يكي دو ساعتي بغل من يكريز گريه كرد وشير خورد تا خوابيد. تا خود صبح هم من و باباي نخود بيدار و خواب بوديم و تا ناله ميكرد دوتايي بلند ميشديم شير ميخورد و ميخوابيد و تمام مدت دلشوره داشتيم و نگران اين بوديم كه زودتر صبح بشه چشمهاي قشنگش را باز كنه ببينيم كه مشكلي براش پيش نيامده باشه!!

امروز صبح خدا را صدهزار مرتبه شكر بيدار كه شد با اينكه ورم چشمش خيلي زياد شده بود ولي رنگها و اجسام را با همان چشمش تشخيص ميداد ولي براي اينكه خيال خودم و باباش راحت بشه عصري ميريم دكتر مهدوي تا يك معاينه كامل نخود ما را بكنند.

براي نخود قشنگمون دعا كنيد 25.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
مرجان

آرزو جون باز هم خدا رو شکر که چيز مهمی نبوده ولی طفلکی لابد خيلی دردش اومده آرش جون ايشالله چشمات زود زود خوب ميشه عزيزم از اين به بعد هم بيشتر مواظب خودت باش عسلی.ولی آرزو جون حتما دکتر ببرش.

آزاده حقیقت پناه

الهی که هيچوقت آرش قشنگ ما بلا نبينه من دعا می کنم که زود زود چشمای قشنگش خوب بشه و خيالمون از بابت سلامتيش آسوده بشه