يك روز خاطره انگيز

وروجكها!!

ديروز خاله الهه و عمو امير اسباب كشي داشتند اينه كه پارسا و پويا سر از خانه ما در آوردند. يك روز بسيار خاطره انگيز براي خاله آرزوي بينوا!!!! از ۸ صبح تا ۸ شب. ديگه آخر شب اين شكلي14.gif شده بودم!! با سه تا وروجك شلوغ و شر و شيطون.

بزرگترين حسنش البته اين بود كه بالاخره موفق شدم با شيشه خوردن را به آرش عادت بدهم. وقتي پارسا و پويا مي‌خوردند آرش هم خواست و خورد و خوشش هم آمد. خيلي نگران بودم كه وقتي آرش را از شير بگيرم شبها چطور ميتونم بخوابونمش!!!!! حالا بايد هي با هم تمرين كنيم.

براي ديدن عكسمان از نزديك روي پاپ كليك كنيد.  (پارساو آرش و پويا = پاپ)

/ 0 نظر / 10 بازدید