Hamilton Summer Sizzler - 29-30 June 2018

b_090227.jpg

آخرین و مهم‌ترین مسابقات شنای این فصل روز جمعه و شنبه در استخر 50 متری ورزشگاه حمدان برگزار شد. آرش هشت مسابقه داشت و رقابت در گروه پسران 13 سال بود. سه تیم هم از ایران شرکت کرده بودند.

b_144418.jpg

روز اول - نوبت صبح

  • 50M Backstroke - رکورد ورودی: 36.80 - رکورد کسب شده: 36.44 - بهبود رکورد: 0.36 ثانیه
  • 200M Butterfly - رکورد ورودی: 2.52.84 - رکورد کسب شده: 2.48.96 - بهبود رکورد: 3.88 - مدال نقره

روز اول - نوبت بعدازظهر

  • 200M Freestyle- رکورد ورودی: 2.30.57 - رکورد کسب شده: 2.28.92 - بهبود رکورد: 1.65 ثانیه
  • 100M Butterfly - رکورد ورودی: 1.13.54 - رکورد کسب شده: 1.12.76 - بهبود رکورد: 0.78 ثانیه

روز دوم - نوبت صبح

  • 50M Butterfly - رکورد ورودی: 33.20 - رکورد کسب شده: 32.16 - بهبود رکورد: 1.04 ثانیه

روز دوم - نوبت بعدازظهر

  • 200M Individual Medley- رکورد ورودی: 2.49.32 - رکورد کسب شده: 2.48.53 - بهبود رکورد: 0.79 ثانیه
  • 50M Freestyle- رکورد ورودی: 31.27 - رکورد کسب شده: 30.85 - بهبود رکورد: 0.42 ثانیه
  • 100M Backstroke- رکورد ورودی: 1.20.01 - رکورد کسب شده: 1.17.53 - بهبود رکورد: 2.48 ثانیه - مدال نقره

b_090722.jpg

بدین ترتیب آرش در آخرین مسابقه‌ی فصل هر هشت رکورد ورودی خودش را شکست و دو تا مدال نقره گرفت. در واقع بین شناگران Oaks تنها شناگری بود که موفق شد همه‌ی رکوردهاشو کاهش بده.

b_090044.jpg

روز اول استراحت بین دو نوبت مسابقات را با دنیال و مامان‌ش آنا برای ناهار رفتیم Outlet Mall. روز دوم را هم ناهار در Outlet Mall مهمون کریستین و خانواده‌ش بودیم.

b_164957.jpg

/ 1 نظر / 379 بازدید