Hamilton Winter Long Course 8-9 December 2017

مسابقات Hamilton Aquatics Winter Long Course در تاریخ 8-9 دسامبر در استخر 50 متری باشگاه حمدان برگزار شد. این اولین حضور آرش با تیم Oaks در مسابقات رسمی بود.

آرش 6 مسابقه داشت که در هر شش مسابقه زیبا شنا کرد و رکورد قبلی خودش را شکست. با اینکه هیچ مدالی نگرفت، عملکردش بسیار خوب بود.

مسابقات در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دو روز برگزار شد.

روز اول

نوبت اول

  • 50M Freestyle: رکورد ورودی: 32.92 ثانیه - رکورد کسب شده: 31.87 ثانیه - بهبود رکورد: 1.05 ثانیه

نوبت دوم

  • 200M Freestyle: رکورد ورودی: 2.36.76 - رکورد کسب شده: 2.31.89 - بهبود رکورد: 4.87 ثانیه
  • 100M Butterfly: رکورد ورودی: 1.18.20 - رکورد کسب شده: 1.16.88 - بهبود رکورد: 1.32 ثانیه

روز دوم

نوبت اول

  • 100M Freestyle: رکورد ورودی: 1.12.08 - رکورد کسب شده: 1.11.35 - بهبود رکورد: 0.73 ثانیه

نوبت دوم

  • 200M Individual Medley: رکورد ورودی: 2.57.44 - رکورد کسب شده: 2.52.04 - بهبود رکورد: 5.40 ثانیه
  • 50M Butterfly: رکورد ورودی: 34.44 ثانیه - رکورد کسب شده: 34.09 ثانیه - بهبود رکورد: 0.35 ثانیه

از این 6 مسابقه، آرش دو مسابقه با هم‌تیمی و رفیق سابق‌ش کریستین داشت که در هر دو مسابقه آرش موفق شد کریستین را شکست بده.

و

/ 0 نظر / 128 بازدید