کارنامه‌‌ی کلاس ششم

شنبه کارنامه‌ی نهایی کلاس ششم ِ آرش را گرفتم و از نظر من بهترین کارنامه‌ی تمام سال‌های گذشته بود.

آرش این‌بار هم با معدل 99 شاگرد اول و دانش‌آموز Outstanding شد.

تنها مورد انضباطی‌ش همان حرف زدن در  AMS Hall بود که هفته اولِ ترم اول گرفته بود و بعد از آن دیگه چیزی بهش اضافه نشد. غیبت موجه یک روز و دو ساعت داشت که مربوط به مریضی و امتحان پیانوش بود. نکته جالب توجه این بود که برای اولین بار معدل انگلیسی‌ش 100 شد که بسیار درخشان بود و حاصل زحمات‌ش در 36 هفته و 36 امتحان برای هر موضوعی بود با وجود تمرینات سنگین شنا و مسابقات‌ش.

خستگی تمام یک سال گذشته را با این کارنامه از تن‌م دور کرد. آفرین به مرد کوچک من. قلب باعث افتخاری. ماچ

پ.ن: اولین امتحان دلف فرانسه را هم پاس کرده و سال آینده کلاس‌های سطح بعدی را شرکت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید