جلسه آخر شنا

امروز جلسه آخر کلاس شنا بود و روشهای مختلف نجات را به بچه ها یاد میدادند. همه با لباس تو آب رفتند و تکنیکهای مختلف را تجربه کردند. برنامه جالبی بود و بچه ها هم کلی لذت بردند. مثلاً اینکه اگه افتادند تو آب چکار کنند و چطور خودشون را به دیواره های استخر برسانند و ...

5شنبه روز ملی امارات است و به همین مناسبت تعطیلی داریم. آرش از 5شنبه تا یکشنبه تعطیل است و از دو شنبه میره مدرسه. من فقط 5شنبه تعطیلم. تکلیف باباجلال هم هنوز معلوم نیست. متفکرخلاصه که تعطیلی خوبی در پیش است. قلب

/ 0 نظر / 69 بازدید