آرش و زبان فرانسه

وروجک خنده رو

وروجک اخمو

وروجک ورزشکار

شنبه صبح ششمین جلسه تکواندو و فرانسه برگزار شد. فقط دو جلسه دیگه مانده که این کلاسها تمام بشه.

فرانسه یادگرفتنش خیلی عالیه ولی اشکال ماجرا اینجاست که من بلد نیستم خجالت برای همین راحت میتونه شیطونکم من را بذاره سر کار ساکت

 

شیطونک بلا

/ 0 نظر / 4 بازدید