آرش و تعطیلات

سلام سلام صد تا سلام ماچ

  

این تعطیلات خاله مـژده (دوست خیلی ماه و عزیز  ِ دوران بسکتبالی منBasketball 2) دبی بود و ما باهاش حسابی گشتیم و جای همه آنها که نبودند خالی، خوش گذشت. ماچ

 گزارش تصویری این چند روز ماچ

  فیلم آب‌بازی وروجک Live To Swim

/ 0 نظر / 6 بازدید