آرش آسیب‌دیده

آرش خان دو روز پیش تو دانشگاه با صورت خورد زمین. قلبم ریخت. دل شکسته فکر کردم دندانهاش شکسته. دهانش پر خون شده بود، استرسبعد که چک کردم دیدم فقط لبش از داخل زخم شده. فوری هم ورم کرد و یکی دو ساعت بعد از رو کبود شد. الان دیگه یک سبیلزبان یک طرفه داره و لبهاش حسابی خوش فرم شده. آخ

آرش آسیب دیده

عصرش هم رفتیم Emirates Mall و اوستا یکی دو ساعتی مهمان ما بود. دو تا وروجکها را سوار چرخ کردیم و رفتیم کارفور خرید.

شیطونکها تا جائی که توانستند آتش سوزاندند زبان آخراش دیگه بابا جلال سرماخورده و مریض احوال ما اینمدلی شده بود کلافه

/ 0 نظر / 6 بازدید