سه روز اول هفته

شنبه صبح را با کلاس نقاشی و تکواندو مدرسه شروع کردیم. بعد رفتم دنبالش و با هم رفتیم Emirates Mall. دو سه ساعتی خرید کردیم و ناهار خوردیم تا کلاس نقاشی شروع شد. حاصل کار این هفته

این بود. بعد هم سریع برگشتیم خانه. یکشنبه کار خاصی نکردیم. فقط به مدرسه گذشت.

دوشنبه بعد از مدرسه با چند تا از دوستان رفتیم جمیرا بیچ پارک که روز مخصوص خانمها و کودکان بود. تا ساعت 6 آرش مشغول آب تنی و شنا بود و به زحمت تونستم آخرسر از آب خارجش کنم.

و

فلش دوربین را هم متاسفانه جا گذاشته بودم. عکسها زیاد کیفیت نداره.

این روزها شیطونکم عاشق سریالهای در جستجوی پدر و سفری دیگر شده و به شدت پیگیر است. چشمک

/ 0 نظر / 7 بازدید