Computing Opt Out

شنبه صبح آرش امتحان کامپیوتر را هم Opt Out کرد و با نمره‌ی 99.06 قبول شد و با این امتحان و این نمره دیگه کلاس‌های کامپیوتر را تا آخر سال می‌تواند شرکت نکند و امتحان کامپیوتر را هم دیگه نباید بدهد. حالا تصمیم گرفته که امتحان جبر را هم بره Opt Out کند.

شنبه ظهر هم دومین مسابقه‌ی بسکتبال این دوره از مسابقات MYBL بود. این سری تیم Soldiers فوقالعاده است. برای اولین بار برنده شدند. آرش هم زمان زیادی از بازی توی زمین بود و خوب هم بازی کرد.

بعد از مسابقه برگشتیم خانه. تند تند بقیه امتحانات هفته‌ی آینده را مرور کرد تا به کلاس بسکتبال عصری برسد.

/ 3 نظر / 639 بازدید
yaghut4674

چه جالب ...کدوم کشورید ...؟