Inter-Choueifat Junior Swim Gala

دیروز مسابقات شنای بین مدارس شویفات در شویفات شارجه برگزار شد. مستر کاتالین مربیِ آرش، او را در تیم زیر 12 سال گذاشته بود و در این گروه سنی، دو تا مسابقه انفرادی داشت و یک Relay تیمی.

دو تا از مسابقات‌ش را دوم و یکی را سوم شد. لوح بهترین شناگر زیر 12 سال شویفات دبی را هم گرفت.

دانش‌آموزان و مربیان شویفات دبی

برگشتیم خانه حدود ساعت 4 بود. قرار شد یک دوش بگیره و درس بخونیم که بعد از دوش حدود ساعت 5 عصری خوابید تا خودِ صبح ِروز بعد. امیدوارم که انرژی رفته بهش زودتر برگرده و سرحال و بانشاط بشه. امروز خودش را وزن کرد حدود یک کیلو و نیم تو همین یک هفته وزن کم کرده :(

/ 0 نظر / 7 بازدید