امتحانات

امتحانات دوره ای اوّل ترم دوّم آرش از 5شنبه شروع شده و دو سه روز گذشته سخت مشغول مرور درسها بودیم. هفته پیش آرش نمره گرامر AMSش را برای اولین بار خیلی خیلی بد گرفته و فکر نکنم تا آخر این ترم هر چی هم 100 بگیره بتونه آن نمره و در نتیجه معدل انگلیسی ش را جبران کنه!!!

به عنوان تنبیه تماشای فیلم، کارتون و ... همینطور بازی را براش تا آخر هفته ممنوع کردم.

جمعه تا بعدازظهر درس خوندیم. بعد رفتیم دکتر. فرم مربوط به فدراسیون شنا را باید دکتر بعد از چک آپ مهر و امضاء میکرد. از 14 فوریه اوّلین دوره مسابقاتشون شروع میشه. 

برنامه های پر از فعالیت روزهای شنبه دوباره از سر گرفته شد. کلاس شنا 9 تا 11 است که از سارا اجازه گرفتم آرش را ساعت 10 برداشتم و بردم کلاس ژیمناستیک.

10:15 تا 11 کلاس ژیمناستیک داشت. بعد از یکی دو ساعت استراحت و مرور درسها ساعت 2 تا 3:30 کلاس نقاشی داشت.

حدود 4 رسیدیم خانه. دوباره مشغول درس خواندن شدیم. چون این هفته هر روز تقریباً بعدازظهرها یا کلاس شنا داره یا بدنسازی در طول هفته نمیشه زیاد درس بخونیم برای همین سعی کردم بیشتر درسها را مرور کنیم که عقب نباشه و از پس روزی سه چهارتا امتحان بربیاد.

امروز یکشنبه چهارتا امتحان ادبیات انگلیسی، گرامر، درک مطلب انگلیسی و درک مطلب فرانسه را با هم داشت!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید