آرش کوه یخ

Ms. Janette امروز برگشت. هورابچه ها بدو بدو میپریدند بغلش و شادی میکردند طوریکه اشکهای میس جنت را درآورده بودند، آرش پائین پله ها وقتی فهمید میس جنت برگشته کلی شادی کرد و بدو بدو پله ها را طی کرد بعد که رسید بالا تبدیل شده بود به یک کوه یخ که کوچکترین ابراز احساساتی نکرد متفکر قبلاً هم متوجه شده بودم که هیچوقت احساساتش را درست و حسابی نشان نمیده ولی به نظرم این یعنی ...

عملیات قبل از خواب: مسواک، شستن صورت و بعد تمیز کردن بینی که شروع کرد به آواز خواندن: You better not touch ! You Better Not Touch زبان جالبه که وقتی پرسیدم حتی معنی جمله را هم نمیدونست فقط میدونه که کی باید استفاده کنه.

/ 0 نظر / 6 بازدید