تقديم به شما

زندگی چيست؟

گل زردی است

بنام؟......عشق

آينه شكسته ای هست

بنام؟........دل

مرواريد غلطانيست

بنام؟.......اشك

خطر نامعلومی است

بنام؟....سرنوشت

فرياد انسان است

بنام؟.....سكوت

اما در ميان اين

زيباترين كلمه؟...... عشق

زشت ترين كلمه؟....بی وفايی

پاك ترين كلمه؟.................اشك

بی همتاترين كلمه؟............تنهايی

بی معناترين كلمه؟.......جدايی

جذاب ترين كلمه؟....آشنايی

لطفاً براي ديدن عكسم از نزديك روي اسمم كليك كنيد:‌ آرش

/ 0 نظر / 6 بازدید