گزارش هفتگی

۵شنبه در مدرسه شو ژیمناستیک بود که باباجلال رفت. خاله مرسده هم که کارشون تو سفارت درست نشده بود، همان 5شنبه شبانه برگشت و به قول آرش دوباره ما سه تائی شدیم.

کلاس پیانو زیاد رضایت بخش نبود. خودش به معلمش گفته بود که امتحان داشته و زیاد تمرین نکرده دروغگوولی فقط همان روز امتحان داشت.

جمعه بعداز ظهر با ماهــا طبق معمول رفتیم دبی مال. بعد از ناهار رفتیم فیلم Hang Over II را که کمدی بود دیدیم بد نبود و در واقع فقط خنده دار بود.

بعد هم ماهـا را رساندیم برجمان و برگشتیم خانه.

شنبه صبح دو ساعتی کتابهای مربوط به امتحان را دوره کردیم. بعد رفتیم امارات مال. کلاس نقاشی.

اثر هنری این هفته:

سرگرمی آرش این روزها Lego است. دیروز براش یک لگوی  Prince of Carribean به خاطر آقا بودنش از Toys R Usخریدم.

بعد از اینکه برگشتیم خانه اول درس فرانسه را دوره کرد، بعد تا 8 شب که بخوابه مشغول درست کردن لگوش بود.

روزهای هفته هم به امتحانات آرش گذشت و خبر خاصی نبود.

/ 0 نظر / 8 بازدید