کارنامه دوره ای اول ترم دوم

آرش کارنامه نه چندان درخشانش را 5شنبه گرفت و همانطور که از قبل حدس زده بودم نتیجه اش خوب نبود.

برگه هاش را که نگاه کردم بیشتر حرص خوردم چون 90 درصد از غلطهاش بی دقتی بود تا بلد نبودن. یعنی اگه دقت میکرد و حواسش را جمع میکرد، معدلش 98 شده بود به جای 91!!!

5شنبه عصری کلاس پیانو خوب بود و آهنگ Mad Professor را معلمش برای کنسرت آرش انتخاب کرد.

جمعه صبح معلم فارسی آرش آمد و خیلی از پیشرفتش راضی بود. ظهر سه تائی رفتیم خرید هفتگی و بعد از ظهر به تمیزکاری گذشت.

شنبه صبح کلاس ژیمناستیک بود. جلسه اول تو کلاس پیشرفته ها. تمرینهاشون کمی متفاوت و سخت تر بود. میس پترا عقیده داره آرش مثل کش میمونه از بس ورجه وروجه میکنه و بلاست.

بعد با هم رفتیم خرید. از آنجا دکتر من وقت داشتم. آرش یک گوشه با آیفون Home Alone 3 را نگاه کرد تا من کارم تمام شد و با هم رفتیم کلاس نقاشی.

بعد کلاس بدو بدو آمدیم خانه. معلم فرانسه میس جولیانا آمد. یک ساعتی با آرش درسهای مدرسه را مرور کرد تا بتونه عقب افتادنش را جبران کنه.

بعد رفتیم با هم دنبال باباجلال. سه تائی شام Nandos خوردیم و 9 بود که برگشتیم خانه.

/ 0 نظر / 7 بازدید