1

فقط 1 روز به تولد عزیز دل ما مانده

البته اگه به میلادی حساب کنیم امروز 10 مارچ تولدش است و اگه به شمسی حساب کنیم فردا بیستم اسفند ماه تولدش است. هورا

/ 0 نظر / 13 بازدید