کارنامه ترم اول کلاس هشتم

تعطیلات سه هفته‌ای زمستانی از پنج‌شنبه شروع شد و برای مدتی از درس و امتحان و اینا راحت هستیم و بسی خوشحالیم.


امروز صبح با آرش رفتم مدرسه و کارنامه‌ی ترم اول کلاس هشتم را گرفتم. افت محسوسی در انگلیسی و اجتماعی داشت که انشاءالله در ترم‌های آینده جبران می‌شود. با وجود آن با معدل 95 جزو دانش‌آموزان Outstanding باقی ماند شکر خدا.


سه تا مورد انضباطی همان اوایل ترم گرفت که دو تاش صحبت در کلاس بود و یکی هم به همکلاسی‌ش سر امتحان جواب را رسانده بود و به جرم تقلب گرفته بودن‌ش! 

این کارنامه نسبت به کارنامه‌های قبلی خیلی دلچسب نبود.

/ 0 نظر / 257 بازدید