آب بازی

دیشب جای همگی خالی شیطونکها را بردیم قنات القصبا برای آب‌بازی. آرش و رادین اولش حاضر نبودند به آب نزدیک شوند و از راه دور نظاره‌گر بودند ولی بعد یواش یواش یخشون باز شد و کلی کیف کردند.

اوستا هم که زودتر آمده بود و یک راند کامل قبلش بازی کرده بود، برای بار دوم وارد میدان شد و سه‌تائی حسابی خوش گذراندند.

آرش و رادین و اوستا 

/ 0 نظر / 5 بازدید